Jana Kotoučková / lektor

je absolventkou všech zahradnických škol, od učňovské až po vysokou, mezi stromy je jako doma.

Moje motto: „Udržitelnost = rozmanitost, víceúčelovost, soběstačnost.“

Biografie

Po kurzu extenzivního ovocnářství (St. Boček MZLU), začala mapovat staré ovocné dřeviny a založila genofondový sad v Cejli na Jihlavsku. Ještě před tím, právě na kurzu Permakultury v roce 1999, našla smysl ve své profesi a navrhování zahrad dostalo rozměr přírodních a permakulturních. Realizovala několik školních přírodních zahrad od poradenství až po certifikaci, projektovala zahrady v zahradním centru, vyučovala ekologii na SŠ. Je externí poradkyní pro přírodní zahrady o.p.s. Chaloupky. Ve své neziskové organizaci se specializuje na poradenství nejen v oblasti přírodních a permakultruních zahrad, ale i na ekologii domácnosti, ekologické stavby, energetické úspory a udržitelné systémy, organizuje kurzy, semináře a exkurze. Více na www.ekoinfo.ecn.cz, www.chaloupky.cz.

Ostatní Lektoři

Jana Kotoučková

Aktuální nabídku kurzů najdete v kalendáři na webu Permakultura CS

Kontakt

Provozovatel

Akademie permakultury, pobočný spolek Permakultura CS, z.s.


Poštovní adresa

Akademie permakultury
Na čihadle 55/95, 160 00 Praha
Česká republika, CZ

Elektronicky

website / facebook
info@akademiepermakultury.cz
+420.604414901