PDC na Slunákově

IPC

Úvod do permakultury (IPC = Introduction to permaculture)


kurz přináší přehled o etických a praktických principech permakultury, vysvětluje koloběhy živin v krajině a zahradě, a jak se můžeme inspirovat z přírody pro smysluplné a eko/logické uspořádání našich zahrad a životů.

Nejbližší kurzy tohoto typu

Termín Místo Název kurzu / lektoři Cena Kč
22. 6. 201824. 6. 2018 Přihlásit se Sadská, okres Nymburk Úvod do permakultury, akvaponie a malé intenzívní systémy / Denisa Tomášková 2700 Detail
25. 8. 201826. 8. 2018 Přihlásit se Poděbrady, Střední zemědělská škola Zakládání jedlého lesa s úvodem do permakultury. Jedlá lesní mýtinka. / Denisa Tomášková 1800 Detail

Další typy kurzů

Podívejte se také na naše další typu kurzů

Aktuální nabídku kurzů najdete zatím v kalendáři na webu Permakultura CS

Kontakt

Provozovatel

Akademie permakultury, pobočný spolek Permakultura CS, z.s.


Poštovní adresa

Akademie permakultury
Na čihadle 55/95, 160 00 Praha
Česká republika, CZ

Elektronicky

website / facebook
info@akademiepermakultury.cz
+420.604414901