Akademie permakultury je vzdělávácí buňkou spolku Permakultura CS. Spojujeme permakulturní teorii s praxí a naše kurzy jsou vždy založeny na etických principech, Naším cílem je inspirovat společnost ke změně směrem k zodpovědné a udržitelné budoucnosti.

Kurzy akademie permakultury

Nabízíme výukové programy srovnatelné s těmi ve světě, připravujeme kurzy a semináře po celé republice, zveme k nám zahraniční lektory. Nejlepší cestou jak permakulturu pochopit je praktická zkušenost a její šíření je úspěšné právě díky skupinovým aktivitám – kurzům, setkáváním, vzájemné inspiraci. Nabízíme kurzy úvodní pro začátečníky, kurzy permakulturního designu pro budoucí designéry, a kurzy pokročilé pro pokračující studenty.
Naše kurzy jsou vždy založeny na etických principech permakultury.

IPC
Úvod do Permakultury
 

(IPC = Introduction to permaculture)
kurzu je většinou víkendový a
přináší přehled o etických základech a praktických principech permakultury, vysvětluje koloběhy živin v krajině a zahradě a jak se můžeme inspirovat z přírody pro smysluplné a eko/logické uspořádání našich zahrad a životů.

Přestože je tento kurz nazvaný “úvodní”, často bývá spojen s některou praktickou sezónní činností, která právě probíhá v zahradách nebo krajině – na jaře je to poznávání rašících plevelů, tedy jedlé zeleniny, v létě třeba téma voda v zahradě, na podzim je to osivaření, a v zimě například komunikační dovednosti.

PDC
Úplný kurz Permakulturního Designu

(PDC = Permaculture Design Course)
kurz má rozsah 120+ hodin – někdy formou 15 dnů v kuse, jindy 3 x 5 dnů, jindy 5 prodloužených víkendů.

Během kurzu si naživo osvojíte postup a  metody permakulturního designu a naučíte se je používat v praxi. Součástí kurzu je společná práce na návrhu konkrétního pozemku, pozorování krajiny, konzultace vašich vlastních projektů a podpůrná skupina lektorů.

Obsah kurzu PDC je navržen tak, abyste mohli pokračovat ve vlastním podnikání a životě v souladu s permakulturní etikou a dále vzdělávat sebe i svoje okolí .

Pokročilé
Kurzy pokračovací
a specializované

Kurzy pokročilého designu, kurzy Učitelské, kurzy speciálních dovedností a praktických řemesel.
Jsou to například kurzy bylinkářské, stavební, osivářské, komunikační, o vodě na pozemku, o mikrobech v půdě, pro pedagogy, pro skupiny a komunity.
Tyto kurzy nejčastěji navazují na kurzy úvodní, k absolvování některých z nich je potřeba absolvovat kurz PDC (to je uvedeno v popisu kurzu).

V roce 2024 jsme připravili mezinárodní UČITELSKÝ KURZ PERMAKULTURY
! ! !


 

Čerstvé informace a designérské tipy pravidelně sdílíme do skupiny
  Akademie Permakultury  
☝ Přidejte se 😉


LektoRKY A LEKTOři

Akademie permakultury je pestrou skupinou českých a slovenských lektorů a přátel spolku Permakultura CS. Naším společným cílem je přinášet permakulturu do praxe a zájemcům usnadnit orientaci v široké nabídce kurzů s tématikou trvalé udržitelnosti, soběstačnosti, ekologie a řemesel. Sdružujeme lektory, kteří dlouhodobě praktikují permakulturu a permakulturní design, mají kvalitní odborné znalosti a bohaté praktické zkušenosti.

 

Katka Horáčková
Magdalena Smetanová
Kristina Kadlecová
Alena Kopřiva Chadová
Adéla Hrubá
Tomas Remiarz
Rakesh „Rootsman Rak“ Bhambri
George Sobol


Výzkum jedlých lesních zahrad

Tento dotazníkový průzkum si dává za úkol odpovědět nejen na otázku:  „co je jedlý les a co je lesní zahrada“, ale zejména zjistit, jak se daří tomuto konceptu v našich klimatických podmínkách. A to tak, abychom se poučili a získané zkušenosti využili v budoucnu.

Vaše účast na tomto průzkumu nám pomůže zaplnit chybějící vědomosti o tom, jak můžeme poznání o způsobech fungování ekosystémů požívat při navrhování udržitelného způsobu pěstování jídla. Vaše kontaktní údaje budou sdíleny pouze s vaším dovolením.

Ve Velké Británii byl výzkum připraven inciativou FFIRN (Food Forest International Research Network) s podporou Britské Permakulturní Asociace. Jejím cílem je nastavit základy podrobnějšího průzkumu jedlých lesních zahrad a trvalých polykultur.

Děkujeme za vaši účast ve výzkumu!

kontakt : vyzkum@akademiepermakultury.cz