O nás

Akademie permakultury je pestrou skupinou českých a slovenských lektorů a přátel spolku Permakultura (CS).

Naším společným cílem je přinášet permakulturu do praxe a zájemcům usnadnit orientaci v široké nabídce kurzů s tématikou trvalé udržitelnosti, soběstačnosti, ekologie a řemesel.

Sdružujeme lektory, kteří dlouhodobě praktikují permakulturu a permakulturní design, mají kvalitní odborné znalosti a bohaté praktické zkušenosti.

Nabízíme výukové programy srovatelné s těmi ve světě, připravujeme kurzy a semináře po celé republice, a zveme k nám zahraniční lektory.

Nejlepší cestou jak permakulturu pochopit je praktická zkušenost, a její šíření je úspěšné právě díky skupinovým aktivitám – kurzům, setkáváním, vzájemné inspiraci.

Nabízíme kurzy úvodní pro začátečníky, kurzy permakulturního designu pro budoucí designéry, pokročilé pro pokračující studenty a speciální pro všechny.

Naše kurzy jsou vždy založeny na etických principech permakultury a mohou být zaměřené na:

  • zakládání zahrad
  • pokročilý design
  • pěstování bylin a jejich zpracování
  • semenaření
  • přírodní stavění
  • zpracování dřeva a tvorba ze dřeva
  • jezírka a zadržování vody na pozemku
  • chov včel a zvířat
  • komunita
  • vzdělávání

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fotoreportáže z proběhlých kurzů
najdete na
blogu Permakultura CS