Diplom Aplikovaného Permakulturního Designu (DAPD)

Diplom aplikovaného permakulturního designu (DAPD) uděluje Akademie permakultury (APK) jako pověřená pracovní skupina národní permakulturní organizace Permakultura (CS) – ta získala toto pověření od zástupců britské Permacultur e Association v době svého vzniku (1991). DAPD je totéž jako dříve udělovaný DPD.

Cesta k získání DAPD většinou trvá 1 – 2 roky, probíhá formou samostudia nebo v podpůrné skupině. Celý proces je motivací k tomu utřídit své dosavadní výsledky a shrnout práci založenou na permakulturních principech a technikách. Porfolio projektů pak slouží k veřejnému nahlédnutí jako inspirace pro ostatní členy/ky permakulturní komunity.

O zařazení do diplomového programu mohou žádat absolventi kurzu PDC, a to nejdříve dva roky po absolvování kurzu PDC. Žadatel/ka o diplom musí být členem/kou spolku Permakultura CS nebo jiné národní permakulturní organizace. Diplomový program je vyhlašován jednou ročně, vždy v lednu.

Diplom aplikovaného permakulturního designu opravňuje držitele používat titul DAPD – diplomovaný permakulturní designér. Získáním DAPD  se jeho držitel/ka zařadí do databáze diplomovaných permakulturních designérů ČR vedené ve spolku Permakultura CS. Diplom potvrzuje, že je držitel kvalifikován pro práci permakulturního konzultanta a designéra.

symbolický Diploma tree od Katie Shepherd

Jak se přihlásit ?

Žadatel/ka o diplom vyplní přihlášku a odešle motivační dopis na e-mailovou adresu Akademie permakultury info@akademiepermakultury.cz

Povinné přílohy přihlášky

  • Kopie certifikátu PDC – potvrzení o absolvování kurzu PDC
  • Potvrzení o zaplacení manipulačního poplatku 1000 Kč na účet Akademie permakultury: 2800547150/2010
  • Permakulturní životopis
  • Motivační dopis – max 1 strana, vysvětlení proč se chci pustit do diplomového programu.

Studijní materiály

Vstupem do diplomového programu získá žadatel přístup do databáze studijních materiálů, přístup k diplomovým pracem předchozích absolventů a kontakt na tutory, kteří jsou v daném roce k dispozici. 

Cesta k diplomu v pěti krocích

  • Dohoda s tutorem
  • Portfolio v rozsahu 10 designů, které zpravidla průběžně hodnotí tutor, viz. dotazník k hodnocení projektu DAPD portfolia.
  • Získání kreditů za kurzy, semináře a účast v designových skupinách.
  • Výuka – prokázání schopnosti hovořit a vést srozumitelnou výuku – například formou natočené přednášky.
  • Slavnostní obhajoba diplomu a udělení DAPD

Krátká cesta k diplomu

Ve výjimečných případech může APK udělit diplom dříve než po dvou letech CESTY K DPD. Jde především o případy, když má uchazeč za sebou již bohatou designérskou činnost. V tom případě žadatel/ka vypracuje svoje porfolio 10 projektů a předloží jej rovnou diplomové komisi k posouzení. Většinou je tuto krátkou cestu vhodné absolvovat v podpůrné skupině pokročilých žadatelů, anebo po dohodě s držitelem titulu DPD.

Diplomová komise

Diplomovou komisi ustavuje rada APK vždy pro daný rok. Komise je tříčlenná a tvoří ji držitelé DAPD/DPD.

Tutoři

Tutorem se může stát každý, kdo získal DAPD/DPD a je registrován jako tutor v APK.
APK registruje tutory na základě předložení certifikátu PDC a DAPD z důvěryhodných zdrojů.

Seznam tutorů je stále ve vývoji a bude doplněn v průběhu roku 2024.

Příklady DAPD portfolia a prací – inspirace

Prohlédněte si příklady kreativního zpracování projektů portfolia DAPD:

CESTA K DIPLOMU DAPD – PODROBNÉ INFORMACE