Studijní materiály – knihy, weby, filmy, videa

Najdete zde  studijní materiály, které jsou vám známé z kurzů IPC a PDC a můžete je použít k dalšímu samostudiu. Materiály můžete dále šířit, ale vždy je nutné uvést původ „Akademie permakultury“ anebo originální/ho autora/y, a zachovat podmínky licence Creative Commons.

Studijní materiály na této stránce jsou rozdělené takto :

 • PŘEDNÁŠKY – info veřejné
 • FILMY DOKUMENTÁRNÍ – info veřejné
 • DOPORUČENÉ WEBY – firmy a jednotlivci – info veřejné
 • DOPORUČENÁ LITERATURA – info veřejné
 • DOKUMENTY KE STAŽENÍ , PRACOVNÍ LISTY – pro absolventy kurzů APK

Pokud víte o zdroji informací, který by tu měl být – přednáška, film, video, odkaz na firmu nebo spolek, tip na knihu nebo PDF ke stažení – napište nám a rádi ho sem přidáme pro inspiraci všem! Pište na info@akademiepermakultury.cz.


YouTube Kanál 👉Permakultura (CS)

Podívejte se i na náš YouTube kanál, třeba do seznamu Permakulturní inspirace, kde najdete mnoho inspirativních přednášek a videí s českými titulky.

DOPORUČUJEME ->


PERMAKULTURA OBECNĚ – ETIKA, PRINCIPY

PŘEDNÁŠKY

FILMY

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Úvod do permakultury – Mollison Bill, Holmgren David – klasika osvětlující pojmy, abychom si je nepletli s dojmy, v obchodě
 • Permakultura ve zkratce Patrick Whitefield – úvodní vysvětlení pojmů používaných v permakultuře, v obchodě
 • Zahrada Gaii, domácí příručka permakultury – Toby Hemenway – bestseller o použití permakultury pro naše mírné pásmo, v obchodě

PERMAKULTURNÍ DESIGN

PŘEDNÁŠKY

FILMY

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Permakulturní design krok za krokem Aranya – velepraktická příručka pro každého designéra, učebnice pro kurz PDC, v obchodě
 • Zahrada Gaii, domácí příručka permakultury – Toby Hemenway – bestseller o použití permakultury pro naše mírné pásmo, v obchodě
 • PRAKTICKÁ PERMAKULTURA – Jessi Bloomová a Dave Boehnlein, Praktická permakultura pro domov, komunitu i celou zemi, v obchodě

KLIMA

PŘEDNÁŠKY

FILMY

DOPORUČENÉ WEBY

 • uhlíková stopa v ČR – vysvětlení, kalkulačka, srovnání
 • uhlíková stopa – kalkulačka pro spočítání uhlíkové stopy jednotlivce, domácnosti, jednotlivých aktivit, atp.
 • ekologická stopa – web hra-o-zemi.cz a kalkulačka pro výpočet osobní ekologické stopy
 • STUŽ – sdružení pro trvale udržitelný život

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Klimatická změna – příčiny, dopady a adaptace – Michal V. Marek a kol. – kniha je o fenoménu globální změna a jeho významu pro člověka z pohledu jak klimatického, tak i z pohledu společenského. Čtenáři pomáhá ujasnit si vymezení vlivu klimatických změn v rámci globální změny a přináší odborný pohled na historické klima v České republice, příčiny vzniku klimatických změn, současné projevy a důsledky klimatickým změn a v neposlední řadě také přináší možnosti řešení tohoto problému v budoucnosti, včetně scénářů vývoje. 


PŮDA

PŘEDNÁŠKY

FILMY

DOPORUČENÉ WEBY

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Klíč k soběstačnosti 18 – Půda pod našima nohama, sborník článků o všem, co s půdou děláme na permakulturní zahradě. v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 4 – Městské zahradničení, článek o horkém kompostování, v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 14 – Zvířata – článek o žížalách a o využití různého druhu zvířecího hnoje, v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 16 – Přiměřené technologie, článek o lidském hnoji a kadibudkách, v obchodě
 • Encyklopedie soběstačnosti 1 – přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro přírodní hospodaření na rodinné zahradě, v obchodě
 • Encyklopedie soběstačnosti 2 – farmář, pastevec, sběrač. Přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro soběstačnost farmy nebo usedlosti, v obchodě
 • Život v půdě – Ladislav Miko , v obchodě
 • Půda a život civilizací – Václav Cílek, Jiří Hladík a kol, nakladatelství Dokořán
 • Zahradničení bez rytí – Charles Dowding, Stephanie Hafferty – příručka pro zahradníky, kteří nechtějí převracet půdu, v obchodě
 • Půda zdravá, živá, úrodná – Radomil Hradil
 • Česká biozahrada – Radomil Hradil
 • Zdravá zahrada – Helena Vlašínová, v obchodě
 • Propletený život – Merlin Sheldrake – Jak houby utvářejí svět, mění naši mysl a utvářejí budoucnost, v obchodě
 • Houby a houbám podobné organismy v biotechnologiích – Lebeda Aleš, Mieslerová Barbora, Sedlářová Mich.
 • Půdy České republiky – Milan Tomášek
 • Pedologie a ochrana půdy – Bořivoj Šarapatka, Bionstitut
 • Základy ekologie – Odum Eugene P.
 • Podmaněná planeta – Bedřich Moldan
 • Půda ve zdravé zahradě – Bärbel Oftringová , Linda Blättler
 • Nauka o půdě – Klement Rejšek , Radim Vácha
 • Půda planety Země – Miroslav Kutílek
 • Hnojení půdy a kompostování v zahradě – Miroslav Kalina
 • Kompost – Pauline Pearsová , Markéta Schubertová
 • Hledání mateřského stromu – Suzanne Simardová, v obchodě


VODA

PŘEDNÁŠKY

FILMY

DOPORUČENÉ WEBY

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Klíč k soběstačnosti 1 – MALÁ VELKÁ VODA – Koncentrované informace o zadržování a využívání vody na pozemcích, v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 15 – DEŠŤOVKA – Jak zadržovat dešťovou vodu a využívat ji na zahradě a v domácnosti, v obchodě
 • O času a vodě – Andri Snær Magnason –  kombinace prastaých mýtů, vlastní rodinné historie a vědeckých faktů o mizejících ledovcích, burcující k aktivitě.
 • Voda a krajina – Kniha o životě s vodou a návratu k přirozené krajině – Václav Cílek , Tomáš Just , Zdeňka Sůvová
 • Tajuplná a léčivá síla vody – Viktor Schauberger
 • Zázračná moc vody – Masaru Emoto
 • Koupací jezírka – Jiří Sedlák
 • Úsporné zavlažování zahrady – Jak ušetřit až 90 procent vody – David A. Bainbridge

STROMY – lesní, v krajině a ve městě

PŘEDNÁŠKY

DOPORUČENÉ FILMY

 • Nastlouchat lesu – dokument o přírodně blízkém hospodaření v lese, stavu lesa a jeho budoucnosti (2023)
 • Knihovna lesa – dokument o důležitosti starých stromů v lese (2024)
 • Lesy budoucnosti –
 • Permakulturní INSPIRACE – playlist na youTube kanále Permakultura CS – 11 video příběhů od Happen Films s českými titulky
 • Permakultura a svejly – Denisa Tomášková vysvětluje, jak budovat svejly (2021)
 • Zasaďme se o stromy – dokument o stromech ve městě – pohledem biologa, arboristy, architekta, občana (2022)
 • Nejbližší krajina o městské zeleni na příkladu města Brna (2019)
 • Silva Gabreta o významu přírodních procesů v lese, průvodcem je Ladislav Miko (2019)

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Hledání mateřského stromu – Suzanne Simardová, v obchodě
 • Přeměněný les – Chris Maser
 • Prastarý les – Chris Maser
 • Viděl jsem tě růst – Erwin Thoma
 • Tajná řeč stromů – Erwin Thoma
 • Tajný život stromů – Peter Wohlleben
 • Než stromům dojde dech – Peter Wohlleben, v obchodě
 • Český a moravský les – Jeho počátky, současný stav a výhled do budoucnosti – Václav Cílek
 • Podměněná planeta – Moldan Bedřich
 • Stromy mě znají jménem – Kniha o přírodních a léčivých zahradách – Václav Cílek, Viktor Mačura, v obchodě
 • Jiné klima – jiný les – Josef Fanta, Petr Petřík
 • Krajina a lidé – Petr Petřík, Jana Macková, Josef Fanta – Publikace, na níž se podílelo přes 70 pracovníků převážně z vědeckých institucí, seznamuje s výzkumem a udržitelným hospodařením v české krajině, která v první řadě trpí dlouhodobou činností člověka.
 • O stromech v ulicích – Arnika.org – kniha rohovorů, která otevírá důležité téma stromů v urbanizovaném prostředí a odkrývá jeho kontexty.

DOPORUČENÉ WEBY

NÁŘADÍ


PĚSTOVÁNÍ

PŘEDNÁŠKY

FILMY

DOPORUČENÉ WEBY

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Klíč k soběstačnosti 2 – Potravinová soběstačnost – Sytící plodiny aneb Jak se uživit bez dřiny. Příručka se zaměřuje na pěstování rostlin, které našemu organismu dodají potřebné kalorie. v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 4 – Městské zahradničení – o všem, co můžeme dělat, když si ve městě chceme pěstovat vlastní jídlo a žít v příjemném zeleném prostředí – balkony, terasy, komunitní zahrady, komposty, samozásobitelství obyvatel města. v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 8 – Permakulturní farma – Přináší podrobné seznámení s metodami permakulturního farmaření a řadu inspirativních příkladů farem z České republiky i ze světa. v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 9 – Jak na permakulturní design – aneb Koupili jsme hektar, pomoc, co s ním? Příklady z české praxe, vysvětlení procesu permakulturního designu od základů, až po pokročilé pojmy Keyline design a Holistic management. v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 12 – Jedlý les – Permakulturní sadaření a ovocnaření – tato brožurka přináší zasvěcené články o vztahu permakultury a tradičního extenzivního ovocnaření a o tom, co nového permakultura v tomto oboru nabízí. v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 13 – Trvalky – plané, kulturní, permakulturní – o trvalkách v zahradách i v divočině, z pohledu pěstování, množení, o kulinářském využití všech jejich částí . v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 16 – Přiměřené technologie, články srovnávající skleníky a pařeniště, o pasivním skleníku, v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 18 – Půda pod našima nohama, sborník článků o pěstování v malém i velkém,  v obchodě
 • Zdravá zahradaHelena Vlašínová – vysvětluje přístup přírodního zahradníka ke všemu, co na zahradě je, včetně vítaných a nevítaných rostlinných druhů a živých tvorů, napsaná tak, že se budete těšit z kazdého projevu života na své zahradě, i když to bude slimák nebo mšice. český bestseller o přírodní zahradě, v obchodě
 • Lesní zahrady v praxi Tomas Remiarz – kniha přináší pohled na 30 let vývoje fenoménu jedlých lesních zahrad v prostředí mírného klimatu Evropy, Británie i Severní Ameriky. Pomocí 20 příběhů a příkladů se dozvíte nejen, jak se taková zahrada zakládá, ale zejména, jak fungují ve městech a v komunitním prostředí, jak se v nich žije a jak se díky nim lze i uživit. Je vhodná pro zahradníky začátečníky i pokročilé, stejně jako pro zastupitele a komunitní plánovače.. novinka roku 2021 v obchodě
 • Encyklopedie soběstačnosti 1 – přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro přírodní hospodaření na rodinné zahradě, v obchodě
 • Encyklopedie soběstačnosti 2 – farmář, pastevec, sběrač. Přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro soběstačnost farmy nebo usedlosti, v obchodě
 • Zahradničení bez rytí – Charles Dowding – aneb Jak jednoduše a v souladu s přírodou pěstovat, skladovat a využívat vlastní úrodu. revoluční pohled na to, jak pěstovat zdravou půdu, jak přestat půdu obracet, a bonusem pak mít zdravou zeleninu po celý rok, včetně receptů na fermentování a další řemesla. v obchodě
 • Revoluce jednoho stébla slámy – Masanobu Fukuoka – klasika japonského zahradníka o bezorebném pěstování obilí. Sice v japonských podmínkách, ale velmi inspirativní čtení vyznavače pozorování a ne-dělání, v obchodě
 • Revolucionár jednej slamkyLarry Korn – kniha o životě a filozofii Masanabou Fukuoky, o jeho pohledu na farmaření, vyprávěná jeho věrným průvodcem po USA, který vydal Fukuokovu knihu (Revoluce jednoho stébla slámky) v angličtině a tím ji zajistil světový ohlas. Kniha vysvětluje rozdíly mezi konvenčním, organickým, biodynamickým, permakulturním pěstováním a přírodním zahradničením /tedy tím, co dělal právě Fukuoka/ a vtáhne vás do děje osobitým vyprávěním Larryho. v obchodě
 • Nezdolný zahradník: Pěstování potravin a soběstačnost v nejistých časechDeppe Carol – tato kniha přináší techniky pěstování schopné čelit výzvám sahajícím od zdravotních a finančních problémů přes speciální dietní požadavky až po vážné katastrofy a klimatické změny, v obchodě
 • Tao zeleninové zahrady – pěstování rajčat, listové zeleniny, hrachu, fazolí, dýní, radosti a klidu – Deppe Carol – kniha shrnuje veselým a seriozním způsobem letité zkušenosti zahradnice a vědkyně, plné podložených faktů a tipů pro pěstování, v obchodě

 

 • Rozmnožování okrasných stromů a keřů Vilém Walter – školkařova bible – ačkoliv to podle názvu nevypadá, z této knihy se dozvíte vše o množení veškerých ovocných, listnatých keřů a stromů, jak ze semen, pecek, řízků, vše o stratifikaci, kultivarech domácích a dovezených.
 • Kombinování rostlin – smíšená kultura v praxi Christy Weinrichová – konkrétní příklady pěstování na záhonech včetně předplodin a následných plodin, příklady kombinace zeleniny a bylin, květin, společenství pod ovocné dřeviny.
 • Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statkuJaroslav Svoboda
 • Zelenina a ekozahrady – Svoboda Jaroslav a Svobodová Lada, pěstování, záhony, úrodnost půdy, uchování a zpracování úrody

 

 • Česká biozahrada – Radomil Hradil a kolektiv – pěstování ovoce a zeleniny bez chemie, kompostování, zelené hnojení, rostlinné výluhy, biologická ochrana rostlin, homeopatické preparáty, spolupráce s přírodou, netradiční druhy zahradních plodin.
 • Pěstujeme si vlastní semínka – Petr Dostálek – nejlepší publikace na toto téma – komplexní publikace pro všechny, kdo chtějí napěstovat vlastní osivo zahradních rostlin v malém, doma na zahrádce. v obchodě
 • Zahrada k nakousnutí – Permakultura podle Seppa Holzera, Sepp Holzer
 • Poušť, nebo ráj, Sepp Holzer – vtváření vodní krajiny – budování rybníků a jezer a hospodaření s vodou v souladu s přírodními procesy, jakožto základ revitalizace každé krajiny., v obchodě
 • Kombinování rostlin – Smíšená kultura v praxi – Christa Weinrichová
 • Herbář léčivých rostlin, 1.-9. díl, Jiří Janča a Josef A. Zentrich
 • Svět přírodních antibiotik, Josef Jonáš a Jiří Kuchař

JEDLÝ LES – ovocné stromy a keře

PŘEDNÁŠKY

DOPORUČENÉ FILMY

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Lesní zahrady v praxi Tomas Remiarz – kniha přináší pohled na 30 let vývoje fenoménu jedlých lesních zahrad v prostředí mírného klimatu Evropy, Británie i Severní Ameriky. Pomocí 20 příběhů a příkladů se dozvíte nejen, jak se taková zahrada zakládá, ale zejména, jak fungují ve městech a v komunitním prostředí, jak se v nich žije a jak se díky nim lze i uživit. Je vhodná pro zahradníky začátečníky i pokročilé, stejně jako pro zastupitele a komunitní plánovače.. novinka roku 2021 v obchodě
 • Jak se dělá lesní zahrada – Patrick Whitefield – praktická a inspirující kniha přináší vše, co potřebujete vědět, abyste vytvořili krásnou a produktivní lesní zahradu. novinka roku 2020 k zakoupeni v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 12 – Jedlý les – Permakulturní sadaření a ovocnaření – tato brožurka přináší zasvěcené články o vztahu permakultury a tradičního extenzivního ovocnaření a o tom, co nového permakultura v tomto oboru nabízí. v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 13 – Trvalky – plané, kulturní, permakulturní – o trvalkách v zahradách i v divočině, z pohledu pěstování, množení, o kulinářském využití všech jejich částí . v obchodě
 • Rozmnožování okrasných stromů a keřů Vilém Walter – školkařova bible – ačkoliv to podle názvu nevypadá, z této knihy se dozvíte vše o množení veškerých ovocných, listnatých keřů a stromů, jak ze semen, pecek, řízků, vše o stratifikaci, kultivarech domácích a dovezených.
 • Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statkuJaroslav Svoboda
 • Zelenina a ekozahrady – Jaroslav Svoboda a Lada Svobodová, pěstování, záhony, úrodnost půdy, uchování a zpracování úrody
 • Včelařské dřeviny a byliny, Oldřich Haragsim
 • Včely jinak, Radomil Hradil

DOPORUČENÉ WEBY

 • školky ovocných stromů – doporučené kontakty na webu Permakultura CS
 • Stareodrudy.org – ovocná školka Bojkovice – naše nejoblíbenější školka pro ovocné stromy a keře
 • Plants for a future – databáze přes 8000 jedlých a užitečných rostlin z divoké přírody i pěstovaných, do všech pater jedlých lesních zahrad, neustále aktualizovaný
 • Vysokokmeny.cz – staré ovocné odrůdy od Stanislava Bočka
 • Potulný sadař – Dominik Grohman, řez a výsadba ovocných stromů
 • Jedlý prales – Kamil Fišer
 • Ekozahrady.com – Jaroslav Svoboda a jeho stránky o ekozahradách a permakultuře
 • Lesní zahrady – čerstvý dokumentární film (2023) ve spolupráci Permakultura CS a DharmaGaia
 • Stareodrudy.cz – staré ovocné odrůdy, genofondové plochy, pomologická literatura ke stažení
 • Ovocný strom.sk – ovocnáři starých odrůd na Slovensku, školka, materiály ke stažení, kurzy, videa

DOPORUČENÉ WEBY v angličtině

 • Agroforestry symposium 2021 – mezinárodní sympozium, jehož veškerý obsah (přednášky, prezentace, filmy) jsou volně k dispozici (v aj)
 • Permaculture orchard – Stefan Sobkowiak – Kanada, permakulturní sad pro samosběr, link na film
 • Stefan Sobkowiak – The Permaculture orchard – youtube kanál z permakulturního sadu Miracle farm v Kanadě
 • Plants for a future – databáze přes 8000 jedlých a užitečných rostlin z divoké přírody i pěstovaných, do všech pater jedlých lesních zahrad, neustále aktualizovaný
 • Perennialsolutions.org – Eric Toensmeier – průkopník vytrvalé zeleniny a trvalých pěstebních systémů, autor mnoha knih, a jeho youtube kanál s mnoha prezenatcemi

NÁŘADÍ


FARMY A AGROLESNICTVÍ

PŘEDNÁŠKY

DOPORUČENÉ FILMY

FILMY V ANGLIČTINĚ

DOPORUČENÉ WEBY

 • Polyface farms – Joel Salatin, Regenerativní farmaření, mobiliní kurníky, sekvestrace uhlíku do zem.půdy
 • Alan Savory Institute – zakladatel regenerativního farmaření
 • P. A. Yeomans – autor konceptu key-line design
 • Ridgedale permaculture – Richard Perkins, Regenerative agriculture in Sweden, on-farm-training, market garden (pozastaveno), kniha
 • Paul Stamets – web autora mnoha knih a přednášek, Mycelium running, Growing medicinal mushrooms, a další..
 • Ben Falk – wholesystemsdesign.com – designer, konzultant, autor knihy Resilient farm and homestead
 • Land institute – perennial crops – Výzkumný ústav pro půdu a šlechtění trvalých kultur obilnin a olejnin

 • osivo pro farmáře – louky a trávníky ve větším měřítku – viz odkaz na školky a osivo

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Encyklopedie soběstačnosti 1 – přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro přírodní hospodaření na rodinné zahradě, v obchodě
 • Encyklopedie soběstačnosti 2 – farmář, pastevec, sběrač. Přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro soběstačnost farmy nebo usedlosti ,v obchodě
 • Bořivoj Šarapatka a kolektiiv- Agroekologie – východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření
 • Klíč k soběstačnosti 8 – Permakulturní farma – Přináší podrobné seznámení s metodami permakulturního farmaření a řadu inspirativních příkladů farem z České republiky i ze světa. v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 9 – Jak na permakulturní design – aneb Koupili jsme hektar, pomoc, co s ním? Příklady z české praxe, vysvětlení procesu permakulturního designu od základů, až po pokročilé pojmy Keyline design a Holistic management. v obchodě

PUBLIKACE KE STAŽENÍ


ZVÍŘATA

Viz také AGROLESNICTVÍ a FARMY.

PŘEDNÁŠKY

DOPORUČENÉ KNIHY

 • Encyklopedie soběstačnosti 1 – přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro přírodní hospodaření na rodinné zahradě, v obchodě
 • Encyklopedie soběstačnosti 2 – farmář, pastevec, sběrač. Přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete pro soběstačnost farmy nebo usedlosti, v obchodě

 • Klíč k soběstačnosti 14 – ZVÍŘATA V PERMAKULTUŘE , potřeby a výhody chovu, nevýhody a úskalí chovu zvířat, v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 8 – PERMAKULTURNÍ FARMA – přináší podrobné seznámení s metodami permakulturního farmaření a řadu inspirativních příkladů farem z České republiky i ze světa. v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 6 – VČELY A JINÝ HMYZ NA POZEMKU, v obchodě

ENERGIE

PŘEDNÁŠKY

DOPORUČENÉ WEBY

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Encyklopedie soběstačnosti – 3. díl – Energie, stavby, řemesla, komunity, rady a tipy pro domácnost, dům, doplňkové činnosti na farmě a pro lidská společenství, v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 16 – Přiměřené technologie, články o přiměřené elektromobilitě, v obchodě


DŮM – STAVĚNÍ A BYDLENÍ

PŘEDNÁŠKY

DOPORUČENÉ FILMY

DOPORUČENÉ YOUTUBE KANÁLY

DOPORUČENÉ WEBY

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Klíč k soběstačnosti 7 – PERMAKULTURNÍ DŮM, co znamená bydlet permakulturně? v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 3 – TEPLO DOMOVA, izolace v domě a vytápění obnovitelnými zdroji, v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 16 – PŘIMĚŘENÉ TECHNOLOGIE, přiměřené technologie při stavbě a opravách domu, v obchodě
 • Hliněné stavby – Ivana Žabičková
 • Zimní zahrady – představy a skutečnost – Nakladatesltví HEL
 • Manuál ekologickej výstavby – Eugen Nagy
 • Rekonstrukce roubených staveb – Jan Pešta
 • Koupací jezírka – Jiří Sedlák
 • Přírodní stavitelství – Petr Skořepa, v obchodě
 • Kde domov můj – Petr Skořepa, manuál soběstačnosti, v obchodě
 • Duše domu – Ondřej Netík, o tom co je to permakulturní dům, v obchodě
 • Encyklopedie soběstačnosti – 3. díl – Energie, stavby, řemesla, komunity, rady a tipy pro domácnost, dům, doplňkové činnosti na farmě a pro lidská společenství, v obchodě
 • Krajiny z druhé ruky – konverze postindustriálních areálů v Německu – publikace k prohlížení online

LIDÉ A KOMUNITY

PŘEDNÁŠKY

DOPORUČENÉ FILMY

DOPORUČENÁ LITERATURA

 • Kde peníze jsou služebníkem, nikoli pánemNaďa Johanisová – výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku – o alternativách ekonomie, které nejsou zaměřeny na zisk, ale na cennější hodnoty
 • Librová Hana – Pestří a zelení – dnes již legendární sociologická studie životního stylu a hodnot alternativců
 • Librová Hana – Vlažní a váhaví – pokračování Pestrých a zelených po 15 letech
 • Librová Hana – Věrní a rozumní – pokračování sociologického výzkumu v další generaci, více otázek k zamyšlení
 • Naša budúcnosť je lokálna – Helen Norberg-Hodge – Inspirativní proud preferující lokální potravinový systém, který zahrnuje dílčí kroky – finance, vzdělávání, obnovitelné zdroje energie a mnoho jiných …v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 5 – Lokální a alternativní ekonomické systémy – seznámíte se s celou řadou způsobů, jak se zapojit do nové ekonomiky založené na sdílení a respektu k člověku, přírodě a lokálním hodnotám, najdete inspirace pro každý den. druhé doplněné vydání v obchodě
 • Klíč k soběstačnosti 17 – Péče o lidi a udržitelná společenství – komunity, komunikace a další permakulturní inspirace pro společnou budoucnost, příklady z českého prostředí – v obchodě
 • Cesta poradního kruhu – Jack Zimmerman, Umění otevřené komunikace
 • Manuál Jak sdílet permakulturu s dětmi – PÉČE O LIDI, PÉČE O ZEMI, SPRAVEDLIVÉ DĚLENÍ, výstup projektu Děti v permakultuře, v obchodě
 • Nevyšlapanou cestou – M.Scott Peck
 • Beton a hlína – Viktorie Hanišová – Rozhovory o šetrnosti a udržitelnosti ve městě –
 • Stromy mě znají jménem – Kniha o přírodních a léčivých zahradách – Václav Cílek , Viktor Mačura, v obchodě
 • Předat dětem, co je k žití 30 rozhovorů — 30 let Sedmé generace – inspirace z mnoha oborů společenských věd a občanského života
 • Pěstujeme ve městě – KOKOZA o.p.s. – praktický průvodce, který vám poradí, jak dostat přírodu do města – jak osadit balkon, založit sousedský záhon nebo rovnou celou komunitní zahradu. Od hledání sousedů, pozemku až po pečování nejen o záhonky, ale i sousedské vztahy.
 • Krajina a lidé – Petr Petřík, Jana Macková, Josef Fanta – Publikace, na níž se podílelo přes 70 pracovníků převážně z vědeckých institucí, seznamuje s výzkumem a udržitelným hospodařením v české krajině, která v první řadě trpí dlouhodobou činností člověka.
 • Takzvané zlo, Přírodní zákonitosti agrese – Konrad Lorenz – toto dílo známého etologa neodmyslitelně patří ke klíčovým textům o chování zvířat. Podle autora je agrese v rámci jednoho živočišného druhu podstatně častější než ta mezidruhová. 

DOPORUČENÉ WEBY

PUBLIKACE KE STAŽENÍ


DOKUMENTY KE STAŽENÍ od Ministerstva zemědělství


POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE ? To nás těší !

Můžete nám s tím pomoci ! Přijímáme finanční dary, včetně pravidelných plateb. Rádi vám vystavíme darovací smlouvu, abyste svůj příspěvek mohli odečíst od základu daně z příjmů. Jména dárců na přání zveřejníme na našem webu. Vaše dary použijeme pro šíření myšlenek permakultury, jmenovitě třeba: rozvoj Sítě a Mapy permakulturních projektů, nákup českých i zahraničních knih do knihovny, české titulky k anglickým dokumentům na youtube, vydávání dalších publikací v Nakladatelství Kompost Press nebo exkurze na zajímavá místa s odborným výkladem… Ale hlavně také na udržování tohohle seznamu aktuálně přes 500 položek studijních materiálů.

Předem za vaše dary pěkně DĚKUJEME !

1. Zvolte darovanou částku

2. Naskenujte QR platbu

POZOR: Do poznámky pro příjemce nezapomeňte vyplnit vaše jméno!

3. Platbu odešlete a o daru nám dejte vědět na predseda@permakulturacs.cz. Na vyžádání Vám pošleme potvrzení.