Akademie permakultury je pestrou skupinou českých a slovenských lektorů a přátel spolku Permakultura CS. Naším společným cílem je přinášet permakulturu do praxe a zájemcům usnadnit orientaci v široké nabídce kurzů s tématikou trvalé udržitelnosti, soběstačnosti, ekologie a řemesel. Sdružujeme lektory, kteří dlouhodobě praktikují permakulturu a permakulturní design, mají kvalitní odborné znalosti a bohaté praktické zkušenosti.

Katka Horáčková

„Nebýt součástí problému je tím nejlepším řešením. “

Permakulturní zahradnice, bylinářka a lektorka na volné noze. Žije permakulturou od roku 1995, zakládá zahrady a komunitní weby, sbírá divoké i kulturní plodiny, z některých vaří ajurvédské masti a nejraději uchovává osivo starých a vzácných odrůd. V současnosti koordinuje Akademii permakultury ČR.

Biografie :

 • Dobrovolnice a zaměstnanec v neziskových organizacích v ČR a v mezinárodních skupinách v Nizozemí a Skotsku (1994 – 1999)
 • Kurz Zakládání permakulturních zahrad – Forest Dome Garden – s Haraldem Vedigem, Nizozemí (1998)
 • WWOOFer v rámci Evropy – návštěvy komunit, permakulturních projektů a eko farem, specializace na pěstování rostlin (1998 – 2000)
 • dobrovolnice a praktikantka v Arche Noah, Rakousko, ukázkové zahradě a organizaci zaměřené na uchování osiva starých odrůd kulturních plodin (1999 – 2001)
 • stála u zrodu stránek www.dobrovolnik.cz a www.bio.cz
 • založení a správa veganské biofarmy a Občanského sdružení MRKEV, pro záchranu starých a krajových odrůd a řemesel, soběstačnost v praxi, organizování neformálních dobrovolnických pracovních pobytů (2001 – 2010)
 • Úplný kurz permakulturního designu v ekovesnici Sieben Linden s lektory: Tomas Remiarz a Sandra Campe (2010)
 • autorka projektu ZAHRADA DOBRA – na podporu dobrovolnictví a permakultury, ukázková veřejná zahrada na Vlčí Hoře, (2010-2012)
 • organizuje praktické permakulturní víkendy v rámci ČR, zejména pak kurzy speciální se zaměřením na uchování osiva, pěstování jedlých rostlin, využívání léčivých bylin a výroba medicíny
 • ve spolku Permakultura CS se stará o mezinárodní spolupráci a poté co vstupuje jako členka, zastává místo koordinátorky Akademie permakultury, přispívá do Klíče k soběstačnosti a Encyklopedie soběstačnosti (od roku 2015)
 • vyučuje pravidelně kurzy na Vlčí Hoře – zahradní, permakulturní, bylinkové, osivářské od roku 2011
 • je součástí European Permaculture Teachers network
 • připravuje a vyučuje mezinárodní PDC kurz v angličtině spolu s Tomasem Remiarzem (2015)
 • pořádá pravidelná setkání 5P a kurzy v Merbolticích na Děčínsku od roku 2016
 • každoročně je součástí lektorského týmu kurzu PDC od roku 2016
 • od roku 2021 je předsedkyní spolku Permakultura CS
 • koordinuje přípravu Permakulturní konference v listopadu v Praze od roku 2020
 • držitelka titulu DPD (diplom permakulturního designéra) od roku 2023
 • více na www.permajoga.cz,
 • Kontakt: katka.hora@gmail.com, telefon: +420.604414901


Magdalena Smetanová

Dlouhodobě se věnuje prostorům pro hru a zahradám mateřských školek.

Biografie

 • Magdalena Smetanová vystudovala klasické zahradnicko krajinářské vzdělání na ČZU v Praze i kurzy permakultury.
 • Pravidelně se jezdí inspirovat do přírodních zahrad pro děti v zahraničí.
 • Od útlého dětství má bohatou praxi se stavěním bunkrů i lezením na stromy.
 • Baví ji navrhovat hravé, přírodě blízké prostory, ať už se jedná o soukromé zahrady, veřejná prostranství či areály mateřských školek.
 • Magda je spoluzakladatelkou atelieru krajinářské architektury IN-SITE
 • je členkou České asociace pro krajinářskou architketuru (ČAKA; sekce SZKT) a spolku Město přátelské k dětem Město přátelské k dětem,
 • Kontakt: magdalena.smetanova@in-site.cz, telefon: +420.724768424


Kristina Kadlecová

“S tím co chceš, začni hned, je to ten nejlepší okamžik.”

Kristina je sadařka na volné noze, permakulturní zahradnice a lektorka. Pěstuje a stará se o ovocné stromy v zahradách i v krajině. Spolupracuje s jednotlivci, obcemi i spolky při výsadbě a péči o ovocné stromy, obnovuje staré sady, množí a zachraňuje staré odrůdy ovoce. Žije ve středním povltaví, pěstuje ovoce, zeleninu, byliny, sbírám ovoce v krajině a divoké kvítí na loukách.

Profesně se zaměřuje na extenzivní pěstování ovocných stromů a na návrat starých odrůd ovoce do krajiny a k lidem. Sází stromy do krajiny i do soukromých zahrad a ošetřuje různé typy stromů. Zaměřuje se především na výchovný řez a následnou péči v prvních letech po výsadbě. Spolupracuje s ovocnou školkou, kde pravidelně roubuje a očkuje ovocné stromy. Pravidelně sbírá inspiraci a informace o ekologickém ovocnářství a dalších odvětvích zemědělství v Čechách i v Evropě.

“Permakulturní design je pro mne praktickou inspirací, spojnicí aktivit a lidí, kterým se věnuji a mám ráda.”

Biografie

 • 2020 – současnost – Středohorský Sadařský spolek – spolu-založení spolku pro obnovu starých sadů v Českém Středohoří a šíření osvěty o ovocnářství nejen v tomto regionu
 • 2018 – 2022 – Ovocná školka Bojkovice – www.stareodrudy.org (sezónní práce, brigády)
 • 2017 – současnost – Agrofarma Merboltice, s.r.o. – výsadba ovocných stromů, průběžná péče
 • 2018 – 2020 – Komunitní centrum a zahrada Kotlaska (Rubikon Centrum, z.ú.) – vedení zahradních prací, práce s klienty, vedení dobrovolnicích akcí, manažer kompostu :), správa instagramu, lektorka.
 • 2018 – WWOOFing v Norsku (dobrovolnictví: The Hardanger academy – The Nordic Permaculture festival; Goat farm: Jonas Gustavson in Bujgunjolga reg.; Biodynamic farm: Sørgarden,  Lene Stangnes).
 • 2014 – 2018 – Státní fond Životního prostředí ČR, Odbor ochrany přírody a krajiny (projektový manažer).

Vzdělání

 • 2021 – Úplný kurz permakulturního designu – PDC ve Žďárci u Skutče (s Katkou Horáčkovou a Denisou Tomáškovou) 
 • 2017 – Forest garden in practice (kurz, který vedl Tomas Remairz(UK)
 • 2017 – Řez ovocných stromů (Centrum Veronika – Hostětín)
 • 2016 – Ovocný strom v krajině (ICV, Mendelova univerzita v Brně)
 • 2012 – 2015 – Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Rozvoj venkovského prostoru (Ing.)
 • Kontakt: e-mail: kristi.kadl@gmail.com, telefon: +420.725552473


Alena Kopřiva Chadová

“Kdo si svého mistra váží, na toho hlad nedoráží.”

Biografie

 • Je koordinátorkou komunitní zahrady a průvodkyní v komunitní škole.

 • Pochází z rodinného hospodářství a své výtvarné vzdělání si rozšířila o permakulturní design (je držitelkou DAPD).
  Zabývá se aplikací permakulturních principů ve svém bioregionu, navrhováním rodinných produktivních zahrad a lektorováním.
  Je koordinátorkou komunitní zahrady a průvodkyní v komunitní škole.
 • www.koprivakopriva.cz
 • www.bohumilazahrada.czAdéla Hrubá

„Permakultura je umění vytvářet vzájemně prospěšné vztahy.“

Permakulturní designérka a lektorka, členka týmu mezinárodního projektu Children in permaculture. Od roku 2007 žije se svojí rodinou v podhůří Orlických hor, kde rozvíjí ukázkový permakulturní projekt Zahrada na kopci. Pěstuje a semenaří pro o.p.s. Gengel staré a netradiční druhy rostlin (víc než 70 odrůd), spustila projekt pro školy Staré odrůdy do škol a iniciovala založení komunitní zahrady na pěší zóně v Žamberku (Zahrada bez plotu).

Permakulturní vzdělání

 • PERMAVZDĚLÁNÍ
 • 2011 Praktický kurz permakultury (Sepp Holzer; Sopotnice)
 • 2015 Úplný kurz permakulturního designu (Tomas Remiarz; Sluňákov)
 • 2016 Mezinárodní učitelský kurz permakultury (George Sobol; Praha)
 • 2016 Outdoor Classroom (Carolyn Nuttall, Janet Millington; Slovinsko) – mezinárodní týdenní kurz zaměřený na sdílení permakultury s dětmi vedený průkopnicemi na tomto poli z Austrálie
 • 2016 Sociocracy (Rakesh Bhambri; Záhřeb) – mezinárodní dvoudenní kurz zaměřený na nehierarchický způsob řízení, procesy skupinového formulování návrhů, rozhodování a evaluace
 • 2017 Dragon Dreaming (Ulrike Reimann; Chorvatsko) – mezinárodní týdenní praktický kurz designu udržitelných projektů (proces, jak kolektivně uskutečňovat své projekty a vize, včetně procesu plánování, získávání zpětné vazby a její integrace)
 • 2017 Children in Permaculture (Lusi Alderslow, Gaye Amus; Skotsko) – týdenní praktický kurz zaměřený na sdílení permakultury s dětmi, vzájemné předávání zkušeností a příkladů dobré praxe z různých evropských zemí.

Biografie

 • Zahrada na kopci (od 2007)
 • Ukázkový permakulturní projekt (2016)
 • Ukázková přírodní zahrada (2020)
 • Přednášková, výuková, poradenská a konzultační činnost
 • Příprava, koordinace a vedení osvětových akcí v oblasti permakultury a přírodního zahradničení pro širokou veřejnost (od 2012)
 • Návrhy jedlých přírodních zahrad u mateřských a základních škol a jejich realizace v rámci veřejných akcí (od 2012)
 • Příprava a lektorování seminářů pro pedagogy „Přírodní zahrada – živá učebnice pro děti“
 • Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého a Pardubického kraje (od 2014)
 • Autorka a koordinátorka projektu „Staré odrůdy do škol“ pro o.p.s. Gengel (od 2014)
 • Spoluautorka a koordinátorka komunitního projektu „Zahrada bez plotu (Žamberk, 2015)
 • Členka týmu mezinárodního projektu „Children in permaculture (od 2015)
 • Spoluautorka a odborná garantka projektu „Přírodní architekti: seznámení s permakulturou“ CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích (2017)
 • Spoluautorka a odborná garantka projektu „Nemusí pršet, jen když kape: permakultura a voda v sídelní krajině“ CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích (2019)
 • Příprava a lektorování akreditovaného dvoudenního semináře pro pedagogy „Pozoruj a jednej. Jak na permakulturu s dětmi“ (od 2017)
 • Spoluautorka a realizátorka projektu „Vzdělávání inspirované permakulturou (od 2019)
 • Spoluautorka a realizátorka projektu „Využívej změnu tvořivě: rozvoj permakulturních přístupů v environmentálním vzdělávání (od 2022)

Publikace

 • Péče o lidi, péče o Zemi a spravedlivé dělení ve vzdělávání. Manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi. České Budějovice, 2018 (spoluautorka).
 • Pozoruj a jednej. Jak na permakulturu s dětmi. České Budějovice, 2021 (hlavní autorka a odborná garantka pro permakulturu).
 • Kontakt: andelah@email.cz

Tomas Remiarz / Velká Británie

Tomas má přes 20 let praxe v aplikovaném permakulturním designu, v praxi i s učením. Během svého života pracoval v Británii a mnoha zemích Evropy, kam ho jeho pracovní a poradenské cesty zavedly, včetně Francie, Německa, České republiky, Belgie, Holandska a celé území Británii. Tomas mluví plynně anglicky, německy a trochu česky :-). V ČR vedl mezinárodní kurz PDC na Sluňákově v roce 2015 a byl součástí Summer school of permaculture na ČZU v Praze 6 na Suchdole. V roce 2017 byl lektorem kurzu Forest gardens in practice v Merbolticích a v roce 2019 kurzu Changing the urban landscape with forest gardens v Praze na Toulcově dvoře.

Biografie

 • V současné době Tomas žije a pracuje v co-housingovém projektu v Herefordshire, na hranicích Anglie a Walesu. Předtím strávil 6 let jako projektový manažer skupiny Treesponsibility pro obnovu lesa v Pennines, na severu Británie. Několik let trávil tím, že projel na kole celé království a Evropu, aby se seznámil s projekty, ve kterých pracoval, pomáhal, konzultoval a učil.
 • Tomas byl v letech 2007 – 2012 předsedou Permakulturní Asociace Británie a v její radě působí dodnes jako jeden z předsedů Výzkumné a Poradní Rady Permakulturní Asociace UK. Je také aktivním tutorem pro udělování permakulturních diplomů (DPD).
 • V roce 2017 mu vyšla jeho první kniha Forest gardens in practice – mapující proces vzniku, údržby a úspěchy i rozdíly tzv. forest gardens (u nás tzv. jedlý les nebo lesní zahrada) na území Británie a Severní Evropy. V roce 2020 jsme ji vydali v českém překladu jako Lesní zahrady v praxi.
 • Více o Tomasovi na jeho webu https://forestgardeninginpractice.com/
 • Tomas Remiarz has 30 years experience in permaculture design, teaching and practice, having worked in the UK and various European countries. He has worked with trees and forest gardens for a long time, from upland reforestation to community orchards and forest gardens. His new book, Forest gardening in Practice, is the first systematic review of temperate forest gardening. www.reallifeforestgardens.com
 • Tomas currently lives on a co-operative smallholding at the England/Wales border (Earthworm Housing Cooperative).
 • He has been to Czech Republic to teach courses on permaculture design, international Permaculture Design Course in 2015 and more can be found about the teacher at Brittish Association website: www.permaculture.org.uk/user/tomas-remiarz/


Rakesh “Rootsman Rak” / Velká Británie

Rakesh je britský permakulturní designér, facilitátor a lektor. Působí jako poradce různých komunitních projektů v Londýně i v celé Evropě a jako učitel po celém světě. V mladém věku se mu podařilo založit úspěšnou poradenskou firmu v oblasti počítačového softwaru a poté, co dosáhl finanční nezávislosti, se začal angažovat v permakultuře, kde je jeho specializací především vytváření energeticky efektivních jedlých systémů a soběstačných komunit. Těžištěm jeho zájmu jsou v současné době zejména komunitní a sociální projekty, kde rozvíjí své dovednosti v oblasti komunikace, plánování, kolektivního řízení a rozhodování.

Kurzy s Rakeshem jsou zajímavé nejen tím, co učí, ale velice inspirativní je též způsob, jakým své znalosti předává.

www.rootsnpermaculture.com/George Sobol / Velká Británie

George vyrůstal v rusky mluvící rodině a dnes sídlí v Anglii, žije permakulturou od roku 1989 a má dlouholetou zkušenost s vyučováním permakultury ve střední a východní Evropě. V roce 2016 učil v Praze Učitelský kurz pro lektory (nejen permakultury).

Biografie

Krátce po absolvování PDC s Andy Langfordem, byl George 4 roky koordinátorem Britské Asociace Permakultury. Se svou partnerkou Patsy Garrar založil v Anglii projekt pro permakulturní vzdělávání (TerraPerma www.terraperma.org.uk). Jeho srdeční záležitostí bylo a je přinášet a rozvíjet permakulturní vzdělávání do Střední a Východní Evropy a podporovat místní lektorské skupiny.

Za svou učitelskou éru učil v mnoha zemích včetně ČR, Slovenska, Běloruska, Moldávie, Gruzie, Ukrajiny a v poslední době Finska, včetně své rodné Anglie. George rád přijede tam, kde jsou nadšení studenti. George je od roku 2009 v radě Plants For A Future, centra pro znovuobjevování jedlých divokých rostlin www.pfaf.org

Zároveň se vzděláváním v permakultuře byl George mnoho let aktivním členem asociace pro vzdělávání dospělých (Workers’ Educational Association – největší vzdělávací asociací pro dospělé vzdělávání v Británii). To mu umožnilo rozvíjet inovativní tréninkové programy pro učitele a členy komunitních projektů.

Georgův profil na stránkách Britské asociace permakultury www.permaculture.org.uk/user/george-sobol