Akademie permakultury je pestrou skupinou českých a slovenských lektorů a přátel spolku Permakultura CS. Naším společným cílem je přinášet permakulturu do praxe a zájemcům usnadnit orientaci v široké nabídce kurzů s tématikou trvalé udržitelnosti, soběstačnosti, ekologie a řemesel. Sdružujeme lektory, kteří dlouhodobě praktikují permakulturu a permakulturní design, mají kvalitní odborné znalosti a bohaté praktické zkušenosti.

Katka Horáčková

„Nebýt součástí problému je tím nejlepším řešením. “

Permakulturní zahradnice, bylinářka a lektorka na volné noze. Žije permakulturou od roku 1995, zakládá zahrady a komunitní weby, sbírá divoké i kulturní plodiny, z některých vaří ajurvédské masti a nejraději uchovává osivo starých a vzácných odrůd. V současnosti koordinuje Akademii permakultury ČR.

Biografie :

 • Dobrovolnice a zaměstnanec v neziskových organizacích v ČR a v mezinárodních skupinách v Nizozemí a Skotsku (1994 – 1999)
 • Kurz Zakládání permakulturních zahrad – Forest Dome Garden – s Haraldem Vedigem, Nizozemí (1998)
 • WWOOFer v rámci Evropy – návštěvy komunit, permakulturních projektů a eko farem, specializace na pěstování rostlin (1998 – 2000)
 • dobrovolnice a praktikantka v Arche Noah, Rakousko, ukázkové zahradě a organizaci zaměřené na uchování osiva starých odrůd kulturních plodin (1999 – 2001)
 • stála u zrodu stránek www.dobrovolnik.cz a www.bio.cz
 • založení a správa veganské biofarmy a Občanského sdružení MRKEV, pro záchranu starých a krajových odrůd a řemesel, soběstačnost v praxi, organizování neformálních dobrovolnických pracovních pobytů (2001 – 2010)
 • Úplný kurz permakulturního designu v ekovesnici Sieben Linden s lektory: Tomas Remiarz a Sandra Campe (2010)
 • autorka projektu ZAHRADA DOBRA – na podporu dobrovolnictví a permakultury, ukázková veřejná zahrada na Vlčí Hoře, (2010-2012)
 • organizuje praktické permakulturní víkendy v rámci ČR, zejména pak kurzy speciální se zaměřením na uchování osiva, pěstování jedlých rostlin, využívání léčivých bylin a výroba medicíny
 • ve spolku Permakultura CS se stará o mezinárodní spolupráci a poté co vstupuje jako členka, zastává místo koordinátorky Akademie permakultury, přispívá do Klíče k soběstačnosti a Encyklopedie soběstačnosti (od roku 2015)
 • vyučuje pravidelně kurzy na Vlčí Hoře – zahradní, permakulturní, bylinkové, osivářské od roku 2011
 • je součástí European Permaculture Teachers network
 • připravuje a vyučuje mezinárodní PDC kurz v angličtině spolu s Tomasem Remiarzem (2015)
 • pořádá pravidelná setkání 5P a kurzy v Merbolticích na Děčínsku od roku 2016
 • každoročně je součástí lektorského týmu kurzu PDC od roku 2016
 • od roku 2021 je předsedkyní spolku Permakultura CS
 • koordinuje přípravu Permakulturní konference v listopadu v Praze od roku 2020
 • držitelka titulu DPD (diplom permakulturního designéra) od roku 2023
 • více na www.permajoga.cz,
 • Kontakt: katka.hora@gmail.com, telefon: +420.604414901


Magdalena Smetanová

Dlouhodobě se věnuje prostorům pro hru a zahradám mateřských školek.

Biografie

 • Magdalena Smetanová vystudovala klasické zahradnicko krajinářské vzdělání na ČZU v Praze i kurzy permakultury.
 • Pravidelně se jezdí inspirovat do přírodních zahrad pro děti v zahraničí.
 • Od útlého dětství má bohatou praxi se stavěním bunkrů i lezením na stromy.
 • Baví ji navrhovat hravé, přírodě blízké prostory, ať už se jedná o soukromé zahrady, veřejná prostranství či areály mateřských školek.
 • Magda je spoluzakladatelkou atelieru krajinářské architektury IN-SITE
 • je členkou České asociace pro krajinářskou architketuru (ČAKA; sekce SZKT) a spolku Město přátelské k dětem Město přátelské k dětem,
 • Kontakt: magdalena.smetanova@in-site.cz, telefon: +420.724768424


Kristina Kadlecová

“S tím co chceš, začni hned, je to ten nejlepší okamžik.”

Kristina je sadařka na volné noze, permakulturní zahradnice a lektorka. Pěstuje a stará se o ovocné stromy v zahradách i v krajině. Spolupracuje s jednotlivci, obcemi i spolky při výsadbě a péči o ovocné stromy, obnovuje staré sady, množí a zachraňuje staré odrůdy ovoce. Žije ve středním povltaví, pěstuje ovoce, zeleninu, byliny, sbírám ovoce v krajině a divoké kvítí na loukách.

Profesně se zaměřuje na extenzivní pěstování ovocných stromů a na návrat starých odrůd ovoce do krajiny a k lidem. Sází stromy do krajiny i do soukromých zahrad a ošetřuje různé typy stromů. Zaměřuje se především na výchovný řez a následnou péči v prvních letech po výsadbě. Spolupracuje s ovocnou školkou, kde pravidelně roubuje a očkuje ovocné stromy. Pravidelně sbírá inspiraci a informace o ekologickém ovocnářství a dalších odvětvích zemědělství v Čechách i v Evropě.

“Permakulturní design je pro mne praktickou inspirací, spojnicí aktivit a lidí, kterým se věnuji a mám ráda.”

Biografie

 • 2020 – současnost – Středohorský Sadařský spolek – spolu-založení spolku pro obnovu starých sadů v Českém Středohoří a šíření osvěty o ovocnářství nejen v tomto regionu
 • 2018 – 2022 – Ovocná školka Bojkovice – www.stareodrudy.org (sezónní práce, brigády)
 • 2017 – současnost – Agrofarma Merboltice, s.r.o. – výsadba ovocných stromů, průběžná péče
 • 2018 – 2020 – Komunitní centrum a zahrada Kotlaska (Rubikon Centrum, z.ú.) – vedení zahradních prací, práce s klienty, vedení dobrovolnicích akcí, manažer kompostu :), správa instagramu, lektorka.
 • 2018 – WWOOFing v Norsku (dobrovolnictví: The Hardanger academy – The Nordic Permaculture festival; Goat farm: Jonas Gustavson in Bujgunjolga reg.; Biodynamic farm: Sørgarden,  Lene Stangnes).
 • 2014 – 2018 – Státní fond Životního prostředí ČR, Odbor ochrany přírody a krajiny (projektový manažer).

Vzdělání

 • 2021 – Úplný kurz permakulturního designu – PDC ve Žďárci u Skutče (s Katkou Horáčkovou a Denisou Tomáškovou) 
 • 2017 – Forest garden in practice (kurz, který vedl Tomas Remairz(UK)
 • 2017 – Řez ovocných stromů (Centrum Veronika – Hostětín)
 • 2016 – Ovocný strom v krajině (ICV, Mendelova univerzita v Brně)
 • 2012 – 2015 – Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Rozvoj venkovského prostoru (Ing.)
 • Kontakt: e-mail: kristi.kadl@gmail.com, telefon: +420.725552473


Alena Kopřiva Chadová

“Kdo si svého mistra váží, na toho hlad nedoráží.”

Biografie

 • Je koordinátorkou komunitní zahrady a průvodkyní v komunitní škole.

 • Pochází z rodinného hospodářství a své výtvarné vzdělání si rozšířila o permakulturní design (je držitelkou DAPD).
  Zabývá se aplikací permakulturních principů ve svém bioregionu, navrhováním rodinných produktivních zahrad a lektorováním.
  Je koordinátorkou komunitní zahrady a průvodkyní v komunitní škole.
 • www.koprivakopriva.cz
 • www.bohumilazahrada.czAdéla Hrubá

„Permakultura je umění vytvářet vzájemně prospěšné vztahy.“

Permakulturní designérka a lektorka, členka týmu mezinárodního projektu Children in permaculture. Od roku 2007 žije se svojí rodinou v podhůří Orlických hor, kde rozvíjí ukázkový permakulturní projekt Zahrada na kopci. Pěstuje a semenaří pro o.p.s. Gengel staré a netradiční druhy rostlin (víc než 70 odrůd), spustila projekt pro školy Staré odrůdy do škol a iniciovala založení komunitní zahrady na pěší zóně v Žamberku (Zahrada bez plotu).

Permakulturní vzdělání

 • PERMAVZDĚLÁNÍ
 • 2011 Praktický kurz permakultury (Sepp Holzer; Sopotnice)
 • 2015 Úplný kurz permakulturního designu (Tomas Remiarz; Sluňákov)
 • 2016 Mezinárodní učitelský kurz permakultury (George Sobol; Praha)
 • 2016 Outdoor Classroom (Carolyn Nuttall, Janet Millington; Slovinsko) – mezinárodní týdenní kurz zaměřený na sdílení permakultury s dětmi vedený průkopnicemi na tomto poli z Austrálie
 • 2016 Sociocracy (Rakesh Bhambri; Záhřeb) – mezinárodní dvoudenní kurz zaměřený na nehierarchický způsob řízení, procesy skupinového formulování návrhů, rozhodování a evaluace
 • 2017 Dragon Dreaming (Ulrike Reimann; Chorvatsko) – mezinárodní týdenní praktický kurz designu udržitelných projektů (proces, jak kolektivně uskutečňovat své projekty a vize, včetně procesu plánování, získávání zpětné vazby a její integrace)
 • 2017 Children in Permaculture (Lusi Alderslow, Gaye Amus; Skotsko) – týdenní praktický kurz zaměřený na sdílení permakultury s dětmi, vzájemné předávání zkušeností a příkladů dobré praxe z různých evropských zemí.

Biografie

 • Zahrada na kopci (od 2007)
 • Ukázkový permakulturní projekt (2016)
 • Ukázková přírodní zahrada (2020)
 • Přednášková, výuková, poradenská a konzultační činnost
 • Příprava, koordinace a vedení osvětových akcí v oblasti permakultury a přírodního zahradničení pro širokou veřejnost (od 2012)
 • Návrhy jedlých přírodních zahrad u mateřských a základních škol a jejich realizace v rámci veřejných akcí (od 2012)
 • Příprava a lektorování seminářů pro pedagogy „Přírodní zahrada – živá učebnice pro děti“
 • Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého a Pardubického kraje (od 2014)
 • Autorka a koordinátorka projektu „Staré odrůdy do škol“ pro o.p.s. Gengel (od 2014)
 • Spoluautorka a koordinátorka komunitního projektu „Zahrada bez plotu (Žamberk, 2015)
 • Členka týmu mezinárodního projektu „Children in permaculture (od 2015)
 • Spoluautorka a odborná garantka projektu „Přírodní architekti: seznámení s permakulturou“ CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích (2017)
 • Spoluautorka a odborná garantka projektu „Nemusí pršet, jen když kape: permakultura a voda v sídelní krajině“ CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích (2019)
 • Příprava a lektorování akreditovaného dvoudenního semináře pro pedagogy „Pozoruj a jednej. Jak na permakulturu s dětmi“ (od 2017)
 • Spoluautorka a realizátorka projektu „Vzdělávání inspirované permakulturou (od 2019)
 • Spoluautorka a realizátorka projektu „Využívej změnu tvořivě: rozvoj permakulturních přístupů v environmentálním vzdělávání (od 2022)

Publikace

 • Péče o lidi, péče o Zemi a spravedlivé dělení ve vzdělávání. Manuál, jak sdílet permakulturu s dětmi. České Budějovice, 2018 (spoluautorka).
 • Pozoruj a jednej. Jak na permakulturu s dětmi. České Budějovice, 2021 (hlavní autorka a odborná garantka pro permakulturu).
 • Kontakt: andelah@email.cz

Tomas Remiarz / Velká Británie

Tomas má přes 30 let praxe v aplikovaném permakulturním designu, v praxi i s učením. Během svého života pracoval v Británii a mnoha zemích Evropy, kam ho jeho pracovní a poradenské cesty zavedly, včetně Francie, Německa, České republiky, Belgie, Holandska a celé území Británii. Tomas mluví plynně anglicky, německy a trochu česky :-). V ČR vedl mezinárodní kurz PDC na Sluňákově v roce 2015 a byl součástí Summer school of permaculture na ČZU v Praze 6 na Suchdole. V roce 2017 byl lektorem kurzu Forest gardens in practice v Merbolticích a v roce 2019 kurzu Changing the urban landscape with forest gardens v Praze na Toulcově dvoře. Tomas učí permakulturu a téma lesních zahrad přes 25 a za tu dobu se potkal s mnoha dalšími lektory – ať už jako jejich student nebo spolu-lektor – Rosemary Morrow, Starhawk and Graham Bell.

Biografie

 • V současné době Tomas žije a pracuje v co-housingovém projektu v Herefordshire, na hranicích Anglie a Walesu. Předtím strávil 6 let jako projektový manažer skupiny Treesponsibility pro obnovu lesa v Pennines, na severu Británie. Několik let trávil tím, že projel na kole celé království a Evropu, aby se seznámil s projekty, ve kterých pracoval, pomáhal, konzultoval a učil.
 • Tomas byl v letech 2007 – 2012 předsedou Permakulturní Asociace Británie a v její radě působí dodnes jako jeden z předsedů Výzkumné a Poradní Rady Permakulturní Asociace UK.
 • Je také aktivním tutorem pro udělování permakulturních diplomů (DPD).
 • V roce 2017 mu vyšla jeho první kniha Forest gardens in practice – mapující proces vzniku, údržby a úspěchy i rozdíly tzv. forest gardens (u nás tzv. jedlý les nebo lesní zahrada) na území Británie a Severní Evropy. V roce 2020 jsme ji vydali v českém překladu jako Lesní zahrady v praxi.
 • Více o Tomasovi na jeho webu https://forestgardeninginpractice.com/
 • Tomas Remiarz has 30 years experience in permaculture design, teaching and practice, having worked in the UK and various European countries. He has worked with trees and forest gardens for a long time, from upland reforestation to community orchards and forest gardens. His new book, Forest gardening in Practice, is the first systematic review of temperate forest gardening. www.reallifeforestgardens.com
 • Tomas has over 25 years experience of teaching permaculture across Europe. In that time he has learned from and worked with many other great educators such as Rosemary Morrow, Starhawk and Graham Bell.
 • Tomas currently lives on a co-operative smallholding at the England/Wales border (Earthworm Housing Cooperative).
 • He has been to Czech Republic to teach courses on permaculture design, international Permaculture Design Course in 2015 and more can be found about the teacher at Brittish Association website: www.permaculture.org.uk/user/tomas-remiarz/


Rakesh “Rootsman Rak” / Velká Británie

Rakesh je britský permakulturní designér, facilitátor a lektor. Působí jako poradce různých komunitních projektů v Londýně i v celé Evropě a jako učitel po celém světě. V mladém věku se mu podařilo založit úspěšnou poradenskou firmu v oblasti počítačového softwaru a poté, co dosáhl finanční nezávislosti, se začal angažovat v permakultuře, kde je jeho specializací především vytváření energeticky efektivních jedlých systémů a soběstačných komunit. Těžištěm jeho zájmu jsou v současné době zejména komunitní a sociální projekty, kde rozvíjí své dovednosti v oblasti komunikace, plánování, kolektivního řízení a rozhodování.

Kurzy s Rakeshem jsou zajímavé nejen tím, co učí, ale velice inspirativní je též způsob, jakým své znalosti předává.

www.rootsnpermaculture.com/George Sobol / Velká Británie

George vyrůstal v rusky mluvící rodině a dnes sídlí v Anglii, žije permakulturou od roku 1989 a má dlouholetou zkušenost s vyučováním permakultury ve střední a východní Evropě. V roce 2016 učil v Praze Učitelský kurz pro lektory (nejen permakultury).

Biografie

Krátce po absolvování PDC s Andy Langfordem, byl George 4 roky koordinátorem Britské Asociace Permakultury. Se svou partnerkou Patsy Garrar založil v Anglii projekt pro permakulturní vzdělávání (TerraPerma www.terraperma.org.uk). Jeho srdeční záležitostí bylo a je přinášet a rozvíjet permakulturní vzdělávání do Střední a Východní Evropy a podporovat místní lektorské skupiny.

Za svou učitelskou éru učil v mnoha zemích včetně ČR, Slovenska, Běloruska, Moldávie, Gruzie, Ukrajiny a v poslední době Finska, včetně své rodné Anglie. George rád přijede tam, kde jsou nadšení studenti. George je od roku 2009 v radě Plants For A Future, centra pro znovuobjevování jedlých divokých rostlin www.pfaf.org

Zároveň se vzděláváním v permakultuře byl George mnoho let aktivním členem asociace pro vzdělávání dospělých (Workers’ Educational Association – největší vzdělávací asociací pro dospělé vzdělávání v Británii). To mu umožnilo rozvíjet inovativní tréninkové programy pro učitele a členy komunitních projektů.

Georgův profil na stránkách Britské asociace permakultury www.permaculture.org.uk/user/george-sobol