Materiály

zde najdete studijní materiály, které jsou vám známé z kurzů IPC a PDC a můžete je použít k dalšímu samostudiu. Budou postupně přibývat a tématicky se řadit,

- obsah této stránky je zveřejňován v souladu s pravidly licence "Creative Commons Share Alike!" na detaily se podívejte v angličtině Creative Commons Share Alike license.

se vším respektem k autorským právům a všem autorům studijních materiálů, materiály můžete svobodně:

sdílet — kopírovat a dále posílat v jakémkoliv formátu nebo médiu , upravovat - doplňovat, zmenšovat, a přidávat

při dodržení dohodnutých podmínek:

uvádět původ - musíte uvést odpovídajícím způsobem autora, poskytnout odkaz na tuto licenci a označit místa, kde jste dokument případně změnili.

sdílet podobné - pokud dokument upravíte, doplníte nebo přeházíte, dále ho můžete distribuovat pouze stejným způsobem a za dodržení stejných licenčních/autorských podmínek, jakým jste získali originál .

VIDEO PŘEDNÁŠKY z portálu Akademie soběstačnosti


Agrolesnictví  - potenciál pro českou krajinu

Pangaea - záchrana starých ovocných stromů

Revitalizační projekty v Šardicích - krajinářská ochrana v praxi

Agrokruhy Jána Šlinského - dokument ze Slovenska

Zahrada pro budoucnost - bylinkář Peter HábaVIDEO

Klimatické zařízení má poruchu - dokument Slovenské TV o stavu světa

Revoluce jedné slámky - krátký dokument od přírodním hospodaření Masanobu Fukuoky

DOKUMENTY

Aktuální nabídku kurzů najdete v kalendáři na webu Permakultura CS

Kontakt

Provozovatel

Akademie permakultury, pobočný spolek Permakultura CS, z.s.


Poštovní adresa

Akademie permakultury
Na čihadle 55/95, 160 00 Praha
Česká republika, CZ

Elektronicky

website / facebook
info@akademiepermakultury.cz
+420.604414901